Tijdens uw eerste bezoek krijgt u van de mammacareverpleegkundige of de verpleegkundig specialist een map overhandigd met daarin telefoonnummers van onze medewerkers die u kunt bereiken in het geval van vragen of bij klachten. Zo weet u altijd wie u kunt bellen. Doordat we werken met een elektronisch patiëntendossier zijn alle medewerkers rondom de borstkankerzorg in het Flevoziekenhuis op de hoogte van de fase en status van uw behandeling.
Wij werken allemaal nauw samen en er zijn korte lijnen wat uw zorg ten goede komt.