Een week na de operatie krijgt u de uitslag van de chirurg, tijdens uw bezoek aan de polikliniek. De patholoog-anatoom heeft dan de tumor en de klieren uit de oksel onderzocht. De tumor wordt volgens een TNM-stadiëring ingedeeld. Hierbij wordt gekeken naar de grootte van de tumor, of de klieren in de oksel zijn aangedaan en naar de gradering (I, II of III). De gradering zegt iets over de delingsgraad van een tumor en daarmee de agressiviteit.
De patholoog bekijkt ook of de tumor radicaal is verwijderd met een ruime marge; dat wil zeggen dat de snijranden schoon van tumorweefsel moeten zijn.

We weten of de tumor gevoelig is voor hormonen en het eiwit HER2-neu en kunnen eventuele vervolgbehandeling met medicatie starten. Uw arts informeert u hierover.