Nazorg is een essentieel onderdeel van de individuele patiëntenzorg tijdens en na behandeling tegen kanker. De nazorg richt zich op:
• Het lichamelijk onderzoek om een eventuele nieuwe tumor of uitzaaiingen vroegtijdig op te sporen.
• Voorlichting, begeleiding, ingaan op klachten en symptomen, signaleren van directe of late effecten van ziekte en behandeling en aandacht voor sociale gevolgen. Wij maken hierbij gebruik van de Lastmeter.
• Evaluatie van het medisch handelen en de gevolgen daarvan. Het initiatief voor een contact met dit doel kan uitgaan van zowel de arts als de patiënt.

Nazorg heeft als eerste doel om ziektelast te beperken door verbetering van de kwaliteit van leven en verlenging van de levensduur. Nazorg is ook voorzorg: fysieke en psychosociale gevolgen van kanker en de behandeling daarvan kunnen al direct na de diagnose en tijdens de behandeling optreden.
Tijdige behandeling van klachten door vroegsignalering, startend direct na diagnose, kan de ziektelast verminderen en erger voorkomen.

Aan de hand van een individueel nazorgplan worden, samen met u, keuzes gemaakt voor verdere begeleiding. Deze begeleiding richt zich op het beperken van lichamelijke en psychosociale schade als gevolg van de kanker. De verpleegkundig specialist mammacare kan u hier alles over vertellen.

Bronvermelding
Voor de bovenstaande informatie op onze website hebben wij gebruik gemaakt van informatie van de Borstkankervereniging Nederland (BVN).