Preoperatief gesprek
Ruim voor de operatie heeft u een gesprek met de mammacareverpleegkundige die u voorbereidt op de operatie. Zij neemt de dag met u door. Alle operaties worden zoveel mogelijk in de ochtend verricht zodat u, wanneer alles goed gaat, aan het eind van de dag weer naar huis mag (tenzij het gaat om een reconstructie).
Aansluitend heeft u een gesprek met de anesthesioloog. Deze brengt uw algehele conditie in kaart om zo vroegtijdig problemen op te sporen en te zorgen dat de operatie veilig kan verlopen.

Voetmassage
Ook is het mogelijk om een voetmassage te krijgen voorafgaand aan de operatie. Dit wordt verzorgd door de consulent complementaire zorg. Deze voetmassage is speciaal ontwikkeld voor mensen die een operatie ondergaan. Daarbij kan ook het onderbeen gemasseerd worden met een door u zelf gekozen massageolie.

De voetmassage heeft goede effecten op uw lichamelijke en geestelijke gezondheid, zowel voor als na de operatie. Dankzij de massage kunt u zich beter ontspannen en voelt u zich minder bang voor bijvoorbeeld de narcose, het infuus en/of de operatie zelf.

De massage vindt plaats op de afdeling waar u opgenomen wordt. De verpleegkundige verwelkomt u en maakt u klaar voor de operatie. Daarna ontvangt u de voetmassage.

Er zijn geen kosten verbonden aan deze voetmassage. Voor zover bekend heeft voetmassage geen bijwerkingen die uw genezingsproces na uw operatie negatief beïnvloeden.

Hulp bij ontspanning rondom operaties
U heeft te horen gekregen dat u geopereerd wordt. Een gebeurtenis die spanningen en zorgen met zich mee kan brengen. Wanneer u antwoord heeft gekregen op al uw vragen bij de mammacareverpleegkundige of verpleegkundig specialist, maar toch nog angstig bent, dan wijst zij u op de visualisatie-CD 'Gezonde Verbeelding'.
Onderzoek toont aan dat ontspannings- en visualisatieoefeningen de angst voor de operatie verminderen en het herstel na de operatie kunnen bevorderen.

Praktische informatie
U kunt de visualisatie-CD tenminste 14 dagen voor uw geplande operatie ophalen bij mijnInfopunt in de centrale hal van het Flevoziekenhuis. Hier worden uw contactgegevens genoteerd en worden afspraken met u gemaakt over het terugbrengen van de CD, die u van het Flevoziekenhuis in bruikleen krijgt. Dit kunt u het beste doen als u voor de eerste nacontrole bij uw specialist in het ziekenhuis komt.

MijnInfopunt
Voor meer informatie en vragen over de visualisatie-CD kunt u terecht bij mijnInfopunt. MijnInfopunt is geopend op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur en bereikbaar via: T (036) 868 85 21 of mijnInfopunt@flevoziekenhuis.nl.

Sentinel Node Procedure of Schildwachtklierprocedure
Bij de behandeling van borstkanker is het van belang te weten of zich tumorcellen bevinden in de oksel klieren. Indien bij echografisch onderzoek van de oksel geen afwijkende klieren aangetroffen worden, stelt uw specialist een schildwachtklierprocedure (SNP= Sentinal Node Procedure) voor. Dit onderzoek vindt plaats op de dag voor de operatie, op de afdeling Nucleaire geneeskunde in het AMC.

schildwachtklier
Afb. Schildwachtklier

De procedure
De schildwachtklierprocedure is een procedure die het mogelijk maakt de eerste lymfeklier
op te sporen waarop de borst (het deel met de tumor) draineert en deze vervolgens in een
operatie te verwijderen.
Deze lymfeklier (ook schildwachtklier, poortwachterklier of sentinal node genoemd) bevindt
zich meestal in de oksel, een enkele keer naast het borstbeen of onder het sleutelbeen. Soms gaat het om meer dan één klier.
Voor de operatie is alleen de klier in de oksel van belang.

De lokalisatie
Om de schildwachtklier op te sporen, wordt een kleine hoeveelheid van een radioactieve stof in de tumor gespoten. Deze vloeistof stroomt van het gezwel door het lymfevat naar de schildwachtklier (zie tekening 2).

lokalisatie tekening
Tekening 2.


Kort na het inspuiten worden op gezette tijden foto's gemaakt (CT scan). Hierna volgt een wachttijd van ongeveer 2 uur.
Dan worden er opnieuw foto's gemaakt. In sommige gevallen wordt er na nogmaals twee uur een
derde reeks foto's gemaakt. Deze foto's hebben tot doel de schildwachtklier te lokaliseren
(zie afbeelding 1) en zeggen niets over het al dan niet voorkomen van tumorcellen of
uitzaaiingen. In 99 van de 100 gevallen wordt de schildwachtklier gevonden.

Naast radioactieve stof wordt tijdens de operatie ook een blauwe kleurstof in de tumor gespoten om de tumor aan te wijzen. Hierdoor kleurt uw urine blauw/groen. De kleurstof kan ook op uw borst nog enkele weken tot maanden zichtbaar blijven.

Afdeling Nucleaire geneeskunde AMC (Amsterdam, Meibergdreef 9)
U vindt de afdeling Nucleaire geneeskunde in het AMC op de 2e verdieping in het F-gebouw. Via de
hoofdingang steekt u het centrale plein over. U vindt de lift aan de linkerkant. Op de 2e verdieping volgt u de bordjes Nucleaire geneeskunde.
Wilt u bij verhindering contact opnemen via telefoonnummer (020) 566 2775 (bereikbaar van 7.30 - 17.30 uur).