werk-of-carriere-1.jpg
Hieronder vind je een aantal vragen én antwoorden over stages en leren in het Flevoziekenhuis. De vragen die het meest aan ons gesteld worden, hebben we hier op een rijtje gezet.

Ik ben Helpende niveau 2 en ik wil graag stage lopen of werken en leren in het Flevoziekenhuis. Kan dat?
Het Flevoziekenhuis biedt geen stage- en opleidingsplaatsen voor externe instromers.

Ik ben Helpende niveau 2 en ik wil graag verpleegkundige (niveau 4) worden. Kan dat?
Er kan pas met niveau 4 gestart worden, wanneer niveau 3 (Verzorgende IG) behaald is.

Ik ben Verzorgende en ik wil graag stage lopen of werken en leren in het Flevoziekenhuis. Kan dat?
Het Flevoziekenhuis biedt geen stage- en opleidingsplaatsen voor Verzorgende IG.

Ik ben Verzorgende IG (VIG) niveau 3 en ik wil graag verpleegkundige (niveau 4) worden. Kan dat?
Het Flevoziekenhuis biedt hiervoor op dit moment geen opleidingsplaatsen aan.

Ik ben verpleegkundige (BOL) en wil graag de opleiding verpleegkundige in de BBL-variant (werken en leren) doen in het Flevoziekenhuis. Kan dat?
Het Flevoziekenhuis biedt hiervoor op dit moment geen opleidingsplaatsen aan.

Ik ben MBO-verpleegkundige (BIG-geregistreerd) en ik wil graag de hbo-opleiding verpleegkunde (tweejarige duale opleiding (werken en leren) doen in het Flevoziekenhuis. Kan dat?
Het Flevoziekenhuis biedt hiervoor op dit moment geen duale opleidingsplaatsen aan, uitsluitend voltijd stageplaatsen.

Ik wil graag de opleiding verpleegkunde (werken en leren) doen in het Flevoziekenhuis. Kan dat?
Voor informatie over het volgen van de opleiding tot verpleegkundige niveau 4 in BBL-variant (Beroeps Begeleidende Leerweg) verwijzen wij je graag naar ROC van Flevoland, afdeling Match Point, telefoon 0900-0918 of informatiecentrum@rocvf.nl. Zij kunnen je hierin adviseren en aangeven of je voor vrijstellingen in aanmerking komt op basis van vorige opleidingen.
Het Flevoziekenhuis biedt hiervoor op dit moment geen opleidingsplaatsen aan.

Voor informatie over het volgen van de opleiding tot HBO-verpleegkunde verwijzen wij je graag naar Hogeschool Windesheim Flevoland, telefoon 088 - 469 8888 of info@windesheimflevoland.nl. Zij kunnen je hierin adviseren en aangeven of je in aanmerking komt op basis van vorige opleidingen.

Heeft het Flevoziekenhuis stageplaatsen voor herintredende verpleegkundigen?
Het Flevoziekenhuis heeft op dit moment geen stagemogelijkheden voor herintredende verpleegkundigen. Voor BIG-geregistreerde verpleegkundige bieden wij een beperkt aantal plaatsen aan.

Ik wil graag een korte stage lopen in het Flevoziekenhuis ten behoeve van het behalen van verpleegtechnische handelingen. Kan dat?
Het Flevoziekenhuis biedt geen stageplaatsen voor het uitsluitend behalen van verpleegtechnische handelingen.

Welke BBL-opleidingen biedt het Flevoziekenhuis?
Het Flevoziekenhuis biedt geen opleiding tot verpleegkundige in de BBL-variant aan.

Krijg ik een stagevergoeding in het Flevoziekenhuis?
Stagiaires die tenminste 144 stage-uren lopen in ons ziekenhuis ontvangen een stagevergoeding conform de CAO Ziekenhuizen. Hieronder wordt verstaan MBO- en HBO-leerlingen.

Ik wil graag een maatschappelijke stage lopen/vrijwilligerswerk doen. Kan dat?
Het Flevoziekenhuis plaatst geen maatschappelijke stagiaires en/of vrijwilligers. Als hier behoefte aan is (bijv. met Kerst en tijdens speciale projecten) dan benadert het Flevoziekenhuis hiervoor zelf de scholen.

Ik wil graag een AEL-stage lopen HAVO 4 en VWO 5 met vakkenpakket N&G. Kan dat?
Deze stages lopen via je schooldecaan. Schooldecanen geven aan het begin van het schooljaar via stages@flevoziekenhuis.nl aan hoeveel stageplaatsen zij willen hebben. Het Flevoziekenhuis kijkt daarna in hoeverre wij aan de vraag kunnen voldoen.

Ik wil graag een snuffelstage of oriënterende stage lopen. Kan dat?
Binnen het Flevoziekenhuis is het voor vmbo-leerlingen niet mogelijk om een individuele snuffelstage of oriënterende stage te volgen. Het Flevoziekenhuis heeft contacten met externe partijen die beroepsoriënterende programma's bieden. Het Flevoziekenhuis kan in 2018 geen stageplaatsen faciliteren.