Leesvoor
Eind 2017 heeft de polikliniek Oogheelkunde een triagemaatregel ingevoerd om de juiste zorg voor de huidige, vaak chronische, patiënten te kunnen blijven garanderen. De vier oogartsen bekijken uiterst kritisch welke nieuwe patiënten snel gezien moeten worden, welke patiënten door een opticien of optometrist gezien kunnen worden, en welke patiënten iets langer kunnen wachten om gezien kunnen worden en of het nodig is om sommige (nieuwe) patiënten door te sturen naar een collega (oog)ziekenhuis in de omgeving. Spoedafspraken zijn ten alle tijden gewaarborgd.

We zien dat de wachttijd voor polikliniek en behandeling door de getroffen maatregel aan het afnemen is. De actuele toegangstijd voor polikliniek ligt nu op 4 weken en voor behandeling op 10 weken, waarbij we streven om dit structureel binnen de treeknorm van 4, respectievelijk 7 weken te krijgen. Helaas was de wachttijd in 2017 te hoog. Dat vinden we, net als u, erg vervelend.
Op dit moment zijn we ook op zoek naar een vijfde oogarts om alle patiënten in Almere van goede en tijdige oogheelkundige zorg te kunnen voorzien. Daarnaast willen we graag in overleg met huisartsen en optometristen bekijken of we nog een verbetering in de samenwerking aan kunnen brengen.

Maximale inspanning

U kunt erop rekenen dat wij ons maximaal inspannen om de wachttijden zo snel mogelijk binnen de treeknorm te krijgen. Daarbij staat voor ons altijd de kwaliteit van zorg voorop. De huidige verwijscriteria en de actuele toegangstijden voor oogheelkunde vindt u in ZorgDomein. De toegangstijden in ZorgDomein worden wekelijks geüpdatet.

Contact

Indien zich met één van uw patiënten problemen voordoen als gevolg van de langere toegangstijden, dan vernemen wij dat graag zo snel mogelijk. U kunt dat zelf melden bij de behandelaar van uw patiënt. Of u kunt contact opnemen met Hetty Romp, bedrijfsleider Oogheelkunde. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 036- 868 9188 of per mail via hromp@flevoziekenhuis.nl.