Jolanda Kroese, OK-assistent Chirurgie‘Er is ruimte voor ontwikkeling, ik zit hier niet in een hokje’
verpleegkundigen 2

Plezierig werken

Het Flevoziekenhuis wil een ziekenhuis zijn waar mensen met vertrouwen naar toe gaan en waar het plezierig is om te werken. Voor onze medewerkers willen wij een aantrekkelijke werkgever zijn. Persoonlijke ontwikkeling, coaching en doorgroeimogelijkheden staan centraal. Verder hechten wij aan een goede balans tussen werk en privé. Als onze medewerkers plezierig kunnen werken, komt dat de kwaliteit van de zorg ten goede.

Medewerker én mens!

Naast prima arbeidsvoorwaarden biedt het Flevoziekenhuis extra faciliteiten om je werk nog aangenamer te maken. Binnen het programma 'Balance@Work' kun je deelnemen aan de hardloopgroep, WeightWatchers@Work, massages en meditatie en met korting naar de sportschool. Je betaalt zelf de helft van de kosten, het ziekenhuis betaalt de andere helft. Het ziekenhuis heeft een psycholoog, bedrijfsmaatschappelijk werker en bedrijfsarts.
Het Flevoziekenhuis is een algemeen ziekenhuis, wij werken niet vanuit één overtuiging of levensbeschouwing. Toch willen we patiënten en medewerkers alle ruimte geven om hun geloof of levensbeschouwing te beleven. We besteden daarom onder meer aandacht aan grote ‘jaarfeesten’ van verschillende religies, zoals het Kerstfeest, het Suikerfeest en Divali, het lichtfeest van Hindoes.

Leren

Opleiden is leuk en bevordert de kwaliteit van zorg. Onder dat motto verzorgen we steeds meer opleidingen. Van OK-assistent tot (gespecialiseerd) verpleegkundige. Flevoziekenhuis leidt - als een van de opleidingsziekenhuizen van het AMC - ook medisch specialisten op. Bij alle opleidingen werken we samen met verschillende onderwijsinstellingen in de regio.
Als je bij ons werkt vinden wij het belangrijk dat je vakbekwaam blijft en jezelf blijft ontwikkelen. Daarom worden jaarlijks opleidingsplannen gemaakt voor een groot deel van onze medewerkers. Het gaat dan om bijhouden van vakkennis, maar ook leren van nieuwe vaardigheden of verbreding en verdieping van je mogelijkheden. Het ziekenhuis heeft een eigen skillslab. Alle medewerkers volgen een inwerkprogramma.

Klik hier voor meer informatie over onze opleidingen.

Meerkeuzesysteem

Het Flevoziekenhuis kent een meerkeuzesysteem voor arbeidsvoorwaarden. Daarmee kun je een deel van de arbeidsvoorwaarden afstemmen op jouw persoonlijke omstandigheden. Je kunt bijvoorbeeld geld of tijd ruilen tegen een bijdrage aan een nieuwe fiets, een lidmaatschap van een vakbond of beroepsvereniging of een fiscaal aantrekkelijke reiskostenvergoeding.

Algemene arbeidsvoorwaarden en verzekeringen

Wij volgen de CAO Ziekenhuizen. Voor meer informatie over de inhoud van de CAO kunt u terecht op de site van de NVZ vereniging voor ziekenhuizen, hoofdstuk publicaties.
Met betrekking tot pensioenen is ons ziekenhuis aangesloten bij het pensioenfonds PGGM. Verder is het mogelijk een particuliere ziektekostenverzekering af te sluiten bij de zorgverzekeraar IZZ. Wanneer je in vaste dienst bent kun je voor een aantal verzekeringen korting krijgen bij Centraal Beheer Achmea.