Om afspraken binnen de polikliniek Interne geneeskunde beter te stroomlijnen, heeft de vakgroep ervoor gekozen om verwijzingen naar de poli door de internist te gaan triëren. Het streven is om binnen 5 werkdagen na binnenkomst van de verwijzing, contact op te nemen met de patient voor het maken van een afspraak. Hierdoor is het van groot belang dat alle verwijzers gebruikmaken van verwijzingen via Zorgdomein.

Indien dit niet mogelijk is, dan is het verzoek om de verwijsbrief te faxen naar het secretariaat Interne geneeskunde, 036-868 8898 of per e-mail naar internegeneeskunde@flevoziekenhuis.nl 

Let op: Indien spoed < 1 week, dan telefonisch contact opnemen met de dienstdoende internist.
 
 
Pin It