Als er sprake is van een wond aan het been, wordt u doorverwezen naar de Benenpoli van de poli Dermatologie. De Benenpoli is onderdeel van het Wond expertise centrum.

Eerste bezoek

Op de poli Dermatologie wordt u gezien door een doktersassistente en een dermatoloog. Zij stellen u een aantal vragen over het ontstaan van de wond en of er sprake is van andere ziekten/aandoeningen die het genezingsproces van de wond kunnen beïnvloeden.

Het hebben van een ‘open been’ kent diverse oorzaken. Om samen met u een passend behandelplan te kunnen maken, is het noodzakelijk de oorzaak en de beïnvloedende factoren te achterhalen.

Onderzoeken

Tijdens het eerste bezoek worden een enkel/arm-index en een duplex-onderzoek uitgevoerd.

Bij een enkel/arm-index wordt de bloeddruk in arm en been gemeten. De verhouding van deze twee kan ons iets vertellen over de mate van vernauwing in de slagaderen (het aanvoerende bloedvatensysteem). Wanneer er een verdenking is op vernauwing van de slagaderen, wordt u doorverwezen naar het vaatlaboratorium voor extra onderzoek en wordt de vaatchirurg geconsulteerd.

Het duplexonderzoek is bedoeld om het terugvoerende bloedvatensysteem te beoordelen. Er wordt gekeken of het terugvoerende systeem voldoende in staat is om het bloed terug omhoog te voeren.

Om de oorzaak van het open been te kunnen aantonen of bevestigen is soms aanvullend onderzoek nodig, zoals het nemen van een wondkweek, bloedonderzoek, contact-allergisch onderzoek of een huidbiopt.

Behandelplan

Wanneer de oorzaak gevonden is, stelt de arts een behandelplan op. Het behandelplan bestaat meestal uit het verzorgen van de wond en het zwachtelen van het been. Daarnaast worden soms afspraken gemaakt om de vaten die niet goed werken te opereren of eventuele andere onderliggende oorzaken te behandelen middels medicatie.

Thuiszorg

De wondzorg vindt vaak voor een belangrijk deel bij u thuis plaats. Hierover worden afspraken gemaakt met de thuiszorg. Zij verzorgen het in het ziekenhuis vastgestelde beleid in de thuissituatie. De controle vindt plaats in het ziekenhuis.
De benodigde wondproducten worden via een recept voorgeschreven, zodat deze thuis gebruikt kunnen worden.

Verwijzing en afspraak

Uw huisarts meldt u via ZorgDomein aan bij het Wond expertise centrum. Een medewerker van het Wond expertise centrum nodigt u via een e-mail of een brief uit voor een eerste bezoek.
Ook wanneer u door een medisch specialist van het Flevoziekenhuis wordt doorverwezen naar het Wond expertise centrum, ontvangt u via een e-mail of een brief een uitnodiging voor een eerste bezoek.

Als u een verwijsbrief van uw huisarts ontvangt, kunt u zelf contact opnemen met het Flevoziekenhuis. Het telefoonnummer van de poli waar u een afspraak moet maken, vindt u op uw verwijsbrief.
 
Pin It