Op de Complexe wondpoli leveren medisch specialisten, gespecialiseerd verpleegkundigen en de wondconsulent zorg aan patiënten met complexe wonden. Zij zijn deskundig op het gebied van wondbehandeling en wondverzorging en op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van wonden en wondbehandeling. De Complexe wondpoli is onderdeel van het Wond expertise centrum.

complexe wondpoli

Eerste bezoek / onderzoeken

Tijdens het eerste bezoek wordt gekeken naar de oorzaak van de (slechte) wondgenezing. Naast de wondbeoordeling en een lichamelijk onderzoek, wordt een anamnese afgenomen en worden foto’s van de wond gemaakt.
Soms is aanvullend onderzoek nodig, zoals een vaatonderzoek, röntgenfoto/scan of het nemen van een wondkweek of een biopt.

Behandelplan

Vervolgens wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld. U krijgt daarin ook voorlichting en adviezen over wat u zelf kunt doen om de wondgenezing te ondersteunen.

Thuiszorg

De wondzorg vindt vaak voor een belangrijk deel bij u thuis plaats. Hierover kunnen afspraken worden gemaakt met de thuiszorg. Zij verzorgen het in het ziekenhuis vastgestelde beleid in de thuissituatie. De controle vindt plaats in het ziekenhuis.
De benodigde wondproducten worden via een recept voorgeschreven, zodat deze thuis gebruikt kunnen worden.

Verwijzing en afspraak

Uw huisarts meldt u via ZorgDomein aan bij het Wond expertise centrum. Een medewerker van het Wond expertise centrum nodigt u via een e-mail of een brief uit voor een eerste bezoek.
Ook wanneer u door een medisch specialist van het Flevoziekenhuis wordt doorverwezen naar het Wond expertise centrum, ontvangt u via een e-mail of een brief een uitnodiging voor een eerste bezoek.

Als u een verwijsbrief van uw huisarts ontvangt, kunt u zelf contact opnemen met het Flevoziekenhuis. Het telefoonnummer van de poli waar u een afspraak moet maken, vindt u op uw verwijsbrief.

Taken gespecialiseerd verpleegkundige / wondconsulent

De gespecialiseerd verpleegkundigen en wondconsulent behandelen patiënten zelfstandig, onder supervisie van de chirurg, op de verpleegafdelingen en op de verschillende poliklinieken binnen het Flevoziekenhuis.
Zij geven daarnaast - in samenwerking met de medisch specialisten van het Wond expertise centrum - adviezen aan medisch specialisten, huisartsen, verpleeginstellingen en revalidatiecentra. Ook ondersteunen zij de thuiszorg bij de uitvoering van het in het ziekenhuis vastgestelde beleid in de thuissituatie.

 wondverpleegkundigen
wond-/decubitusverpleegkundigen, vlnr.
Zwanet van der Krans, Joyce van Laar en Marianne Vrijsen.

Pin It