Wat is een diabetische voet?

De diabetische voet is een aandoening aan de voet bij mensen met diabetes mellitus (suikerziekte). Officieel is sprake van een diabetische voet als er een wond of infectie is, met daarbij problemen aan de zenuwen en/of de bloedvaten. Een diabetische voet is onder andere te herkennen is aan:
 • droge voeten en/of kloofjes
 • minder gevoel in de voeten
 • tintelingen of pijn
 • wonden die moeilijk genezen en verkleuringen aan tenen of voeten
 • vormveranderingen van de voet
Een diabetische voet is een ernstige complicatie omdat het zenuwen en bloedvaten kan beschadigen. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor uw voeten.

Multidisciplinaire aanpak

Het wetenschappelijk nut van een multidisciplinaire aanpak van de diabetische voet is inmiddels ruimschoots bewezen. Wanneer sprake is van een diabetische voet, wordt u daarom verwezen naar de Diabetische voetpoli van het Wond expertise centrum, waarin diverse specialisten en voetdeskundigen samenwerken. Zij bespreken uw hulpvraag, en stemmen samen met u een behandelplan af. Dat plan is er op gericht om uw wond te genezen en/of  nieuwe problemen te voorkomen.

Spreekuur

Op het spreekuur van de Diabetische voetpoli worden zowel nieuwe verwijzingen als controlepatiënten besproken. Komt u voor het eerst op het spreekuur van de Diabetische voetpoli, dan wordt er soms een röntgenfoto van uw voeten gemaakt. Daarop is te zien of er sprake is van breuken, ontwrichtingen of botinfecties. Ook kan er direct een vaatonderzoek worden gedaan, als er een vermoeden van vaatlijden is.

Aan de hand van een vragenlijst en de verwijsbrief wordt een uitgebreid onderzoek gedaan, waarbij na een vraaggesprek uw voeten bekeken worden. Met behulp van testen, bewegingen en drukplaatmeting worden uw voeten in kaart gebracht.

Het spreekuur van de Diabetische voetpoli vindt elke donderdag plaats van 9.00 – 12.30 uur. Uw afspraak neemt de gehele ochtend in beslag. Dit is inclusief het wachten op uitslagen en de bespreking(en).

Behandelplan

Als alle gegevens binnen zijn, heeft u aan het eind van het spreekuur een gesprek met het gehele team waarin het behandelplan wordt besproken en toegelicht.

Thuiszorg

De wondzorg vindt vaak voor een belangrijk deel bij u thuis plaats. Hierover kunnen afspraken worden gemaakt met de thuiszorg. Zij verzorgen het in het ziekenhuis vastgestelde beleid in de thuissituatie. De controle vindt plaats in het ziekenhuis.
De benodigde wondproducten worden via een recept voorgeschreven, zodat deze thuis gebruikt kunnen worden.

Verwijzing en afspraak

Uw huisarts meldt u via ZorgDomein aan bij het Wond expertise centrum. Een medewerker van het Wond expertise centrum nodigt u via een e-mail of een brief uit voor een eerste bezoek.
Ook wanneer u door een medisch specialist van het Flevoziekenhuis wordt doorverwezen naar het Wond expertise centrum, ontvangt u via een e-mail of een brief een uitnodiging voor een eerste bezoek.

Als u een verwijsbrief van uw huisarts ontvangt, kunt u zelf contact opnemen met het Flevoziekenhuis. Het telefoonnummer van de poli waar u een afspraak moet maken, vindt u op uw verwijsbrief.

Team

Het multidisciplinaire team van de Diabetische voetpoli bestaat uit:
 • Vaatchirurg: houdt de bloedvaten in de gaten en daarmee de doorbloeding van de omliggende weefsels
 • Revalidatiearts: is met name betrokken bij de algemene mobilisatie en geeft samen met de schoenmaker advies over schoenen
 • Internist: houdt zich bezig met de instelling van uw diabetes, het voorkomen/behandelen van complicaties en behandeling van infecties.
 • Orthopeed: is betrokken bij het team en geeft advies over de mogelijkheden bij een eventuele operatie
 • Wondverpleegkundige: is betrokken bij de behandeling van de wond. Zij geeft advies over de wondbehandeling en de wondverzorging thuis
 • Diabetesverpleegkundige: bekijkt uw glucoseregulatie door middel van het HBA1C  en uw zelf gemeten bloedsuikerwaarden. Het Hba1c  is de gemiddelde bloedsuikerconcentratie in het bloed van ongeveer de afgelopen 3 maanden. Hieruit kan worden beoordeeld of u goed bent ingesteld op de medicijnen. Indien nodig neemt de diabetesverpleegkundige contact op met uw behandelaar. Doet de intake bij uw eerste bezoek.
 • Gipsverbandmeester: is betrokken bij de behandeling van voetproblemen. Soms is het nodig de voetproblemen met gips te behandelen. De gipsverbandmeester legt dan het gips aan en geeft u hier informatie over.
 • Podotherapeut: zorgt voor het verwijderen van overmatig eelt ter voorkoming van wonden en verbeterde genezing van de reeds bestaande wond, geeft voetverzorgingsadviezen en adviseert over pedicures in de eerste lijn.
 • Orthopedisch schoenmaker: levert maatsteunzolen, doet aanpassingen aan confectieschoenen of verstrekt maatschoenen (orthopedische schoenen).

 
Pin It