Het Wond expertise centrum Flevoziekenhuis (WEC) is gespecialiseerd in de behandeling van complexe wonden. Het centrum is één van de landelijke expertisecentra op het gebied van wondzorg. Bij ons krijgt u kwalitatief hoogwaardige wondzorg volgens actuele wetenschappelijke en praktische inzichten.

Het Wond expertise centrum is daarnaast verantwoordelijk voor het coördineren van de wondzorgketen en het verspreiden van expertise aan alle betrokken professionals.

Multidisciplinair team

Complexe wonden vragen om een deskundige aanpak, waarbij vaak meerdere specialismen betrokken zijn. Het Wond expertise centrum Flevoziekenhuis bestaat uit een team van professionals van de Diabetespoli, Dermatologie, Plastische chirurgie, de Wondpoli en Chirurgie. Zij brengen elk hun eigen deskundigheid en ervaring in op het gebied van wonden en wondbehandeling.

Kwaliteit

Het Wond expertise centrum hanteert landelijke richtlijnen en kwaliteitseisen op het gebied van wondzorg. Iedere professional  levert  een bijdrage aan het stellen van een snelle, juiste diagnose en duurzame behandeling. Hierbij werken we in nauwe samenwerking met de huisarts, specialist, thuiszorg, verzorgings- en verpleeghuizen en revalidatiecentra.

Waarvoor kunt u terecht bij het Wond expertise centrum?

Het WEC behandelt de volgende wonden/aandoeningen:
  • Chirurgische wonden (wonden na een operatie)
  • Decubitus wonden (doorligwonden)
  • Diabetische voetwonden (veroorzaakt door diabetes)  
  • Oncologische wonden (wonden ontstaan door behandeling van kanker)
  • Traumawonden (bijv. wonden door een ongeluk)
  • Brandwonden
  • Ulcus cruris venosum (open been door veneus vaatlijden)
  • Wonden ten gevolge van arterieel vaatlijden
  • Complexe wonden

Verwijzing en afspraak

Uw huisarts meldt u via ZorgDomein aan bij het Wond expertise centrum. Een medewerker van het Wond expertise centrum nodigt u via een e-mail of een brief uit voor een eerste bezoek.
Ook wanneer u door een medisch specialist van het Flevoziekenhuis wordt doorverwezen naar het Wond expertise centrum, ontvangt u via een e-mail of een brief een uitnodiging voor een eerste bezoek.

Als u een verwijsbrief van uw huisarts ontvangt, kunt u zelf contact opnemen met het Flevoziekenhuis. Het telefoonnummer van de poli waar u een afspraak moet maken, vindt u op uw verwijsbrief.

Eerste bezoek

Afhankelijk van de aard van de wond of aandoening krijgt u een afspraak bij de Benenpoli, de Complexe wondpoli of de Diabetische voetpoli. Tijdens het eerste bezoek vindt een intakegesprek plaats, wordt onderzoek verricht en wordt een behandelplan opgesteld.

 

Pin It