Het Flevoziekenhuis gaat in de week van 11 t/m 15 juni op voor de NIAZ-Qmentum accreditatie. Het uitgangspunt van het Qmentum-programma is dat kwaliteitsverbetering tot stand komt door kennisoverdracht en draagvlak. Het systeem vraagt daarmee betrokkenheid van de medewerkers. Het feit dat de formulering van de normen beter aansluit bij de dagelijkse praktijk van de zorg en dat een patiënt wordt gevolgd via zogeheten ‘traceraudits’, dragen hier aan bij.

In een traceraudit wordt niet gekeken naar losse afdelingen maar juist naar het hele (zorg)proces. De auditoren volgen het proces en observeren en bevragen medewerkers die daar rechtstreeks bij betrokken zijn. De afgelopen maanden zijn interne audits gedaan op uiteenlopende onderwerpen zoals overdracht aan externe zorgverleners, antibioticaprofylaxe en medicatieverificatie bij ontslag.

  
Pin It