arts
Anita Arts

Mevrouw drs. J.C.H.G. (Anita) Arts (voorzitter raad van bestuur)

Op 1 maart 2012 trad Anita Arts toe tot de raad van bestuur van het Flevoziekenhuis. Sinds 25 januari 2013 is zij voorzitter van de raad van bestuur. Voor haar komst naar het Flevoziekenhuis was zij werkzaam als lid van de raad van bestuur van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam. Daarvoor was zij ruim vier jaar lid van de raad van bestuur van ProRail, nadat zij vijf jaar de functie van algemeen directeur van Railverkeersleiding had vervuld. Voorafgaand aan die periode vervulde zij diverse managementfuncties bij de Nederlandse Spoorwegen. 

Huidige nevenfuncties: 

 • Lid raad van commissarissen Enexis Holding N.V.
 • Lid raad van toezicht van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS)
 • Lid bestuur Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Lid Economic Board Almere
 • Lid Higher Education Development Board van Windesheim Flevoland
 • Lid raad van advies SEO Economisch Onderzoek
 • Lid bestuur Vereniging SAP Gebruikende Ziekenhuizen (VSapGZ)
 • Bestuurder Flevozorg B.V. (100% onderdeel van stichting Flevoziekenhuis)
Relevante nevenfuncties in het verleden:
 • Vice-voorzitter raad van toezicht Regionaal Opleidingen Centrum van Amsterdam en Flevoland (ROCvA-ROCvF)
 • Lid van de raad van toezicht van Ziekenhuis Gelderse Vallei
 • Auditor van het NIAZ (Ned. Instituut voor Accreditatie in de Zorg)
 • Lid van het bestuur van het Spoorwegpensioenfondsschubert 2
Edo Schubert

De heer drs. E.W.J. (Edo) Schubert (lid raad van bestuur)
De raad van toezicht van het Flevoziekenhuis heeft per 1 april 2017 Edo Schubert benoemd als lid van de raad van bestuur. Edo Schubert wordt verantwoordelijk voor kwaliteit en veiligheid van zorg. De afgelopen periode was hij al interim-portefeuillehouder in het bestuursteam. Schubert werkt al ruim tien jaar als internist-intensivist op de intensive care van het Flevoziekenhuis en blijft dat gemiddeld twee dagdelen per week doen. Hij was in het verleden onder andere voorzitter van het bestuur van de medische staf. 

Eerdere functies: 

 • Internist-intensivist Flevoziekenhuis Almere (2006-heden)
 • Bestuurslid vereniging medische staf Flevoziekenhuis Almere (2007-2016), bestuursvoorzitter (2011-2016), vicevoorzitter (2008-2011)
 • Medisch Manager Ambulance RAV GGD Flevoland (2008-2015)
 • Opleiding tot internist-intensivist, De heel ZMC Zaandam en VUmc Amsterdam (2000-2006)
 • ANIOS Inwendige geneeskunde Spaarne Ziekenhuis (1999-2000)

fijnvandraatAnnette Fijn van Draat

Mevrouw J.E. (Annette) Fijn van Draat MBA CPC (lid raad van bestuur)
De raad van toezicht van het Flevoziekenhuis heeft per 1 juni 2017 Annette Fijn van Draat benoemd als lid van de raad van bestuur. Zij heeft de portefeuille financiën en bedrijfsvoering. Voordat ze bij het Flevoziekenhuis aantrad heeft zij de afgelopen 15 jaar managementfuncties bekleed in verschillende ziekenhuizen waarbij zij zich richtte op bedrijfsvoering in de brede zin van het woord. Zij werkte in het UMC Utrecht, het Diakonessenhuis Utrecht en in het AMC. Voordat ze de overstap naar de gezondheidszorg maakte, was ze werkzaam bij o.a. Nike Europe, Compendium Inkoopconsultants en ING.

Naast haar werkzaamheden bij het Flevoziekenhuis bekleedt ze de volgende nevenfuncties:

 • Bestuurder Flevozorg B.V. (100% onderdeel van stichting Flevoziekenhuis)
 • Lid raad van toezicht bij de Onderwijsgroep Amersfoort
 • Lid raad van toezicht bij de Kwadrantgroep te Drachten
Contact

De raad van bestuur is te bereiken via het bestuurssecretariaat, e-mail: rvbsecr@flevoziekenhuis.nl of telefonisch via het algemeen nummer van het ziekenhuis: 036-868 8888.