De raad van toezicht is een onafhankelijk orgaan dat toezicht houdt op het bestuur van het Flevoziekenhuis en op de algemene gang van zaken in de instelling. Daartoe toetsen de toezichthouders of het beleid conform de kaders van het meerjarenbeleidsplan wordt gevoerd. De raad van toezicht staat de raad van bestuur tevens terzijde met advies. De raad van toezicht werkt volgens de statuten en een reglement en in overeenstemming met de zorgbrede governancecode.

Benoemingen in de raad van toezicht gelden in principe voor de duur van vier jaar; herbenoeming is eenmaal, met een periode van vier jaar, mogelijk.

De raad van toezicht van het Flevoziekenhuis bestaat uit:

De heer dr. L. (Lode) Wigersma
(1949)
Wigersma
Voorzitter

Aandachtsgebied
Bestuurlijk-algemeen, kwaliteit van zorg,
medisch-inhoudelijk

Overige functies (op 1-10-2019)

 • Voorzitter Raad van Toezicht Instituut Verantwoord Medicijngebruik, Utrecht
 • Lid Raad van Toezicht Transparant, instelling voor GGZ, Leiden
 • Voorzitter Vereniging Artsen Volksgezondheid, Utrecht
 • Bestuurslid KAMG, Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid, Utrecht
 • Bestuurslid NPHF, Federatie voor Gezondheid, Utrecht
Jaar van eerste benoeming 2014
Jaar van aftreden 2021
Mevrouw prof. dr. J.M. (Jozien) Bensing (1950)
bensing
Vicevoorzitter,
voorzitter kwaliteitscommissie

Aandachtsgebied
Kwaliteit van zorg,
medisch-inhoudelijk

Overige functies (op 1-1-2019)

 • Emeritus Hoogleraar Gezondheidspsychologie Universiteit Utrecht
 • Emeritus Honorary Research Fellow NIVEL
 • Lid Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
 • Vicevoorzitter Raad van Toezicht Revalidatiecentrum De Hoogstraat
 • Vicevoorzitter Raad van Toezicht Medisch Spectrum Twente
 • Lid Raad van Toezicht Waarborgfonds voor de Zorg (WfZ)
 • Auditor NVZD
Jaar van eerste benoeming 2012
Jaar van aftreden 2020
De heer drs. D. (Derk)
Kappelle RA (1959)
Kappelle
Voorzitter auditcommissie

Aandachtsgebied
Bestuurlijk-financieel

Jaar van eerste benoeming 2015
Jaar van aftreden 2019 (herbenoeming mogelijk)

Mevrouw J.J. (Jacquelien) Noordhoek-van der Staay MA MSc (1961)
noordhoek
Lid kwaliteitscommissie

Aandachtsgebied
Kwaliteit van zorg,
patiëntenparticipatie

Overige functies (op 1-1-2019)

 • Directeur/bestuurder Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting
 • Voorzitter Nederlandse CF Registratie
 • President CF Europe; federatie van CF organisaties uit 41 landen
 • Lid ISSAB ULS
Jaar van eerste benoeming 2014
Jaar van aftreden 2022
De heer drs. M.J.P. (Meindert) Schmidt
(1952)
schmidt
Lid auditcommissie

Aandachtsgebied
Bestuurlijk-financieel
Overige functies (op 1-1-2019)
 • Lid van de Raad van Commissarissen van Naviva
 • Voorzitter Raad van Commissarissen van Winnock Zorg
 • Lid Raad van Toezicht Zorggroep Sint Maarten

Jaar van eerste benoeming 2017
Jaar van aftreden: 2021 (herbenoeming mogelijk)