Privacy statement

Het Flevoziekenhuis vindt het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is. Wij doen er alles aan om uw privacy te garanderen en gaan daarom zeer zorgvuldig om met uw gegevens. Het Flevoziekenhuis staat er voor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt, gedeeld, bewaard en verwijderd.

Privacy statement Flevoziekenhuis

Wij vinden het belangrijk dat u weet welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden. In ons privacy statement leest u met welk doel wij persoonsgegevens gebruiken, hoe wij ermee omgaan, met wie wij gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw persoonsgegevens. Daarnaast maken wij u duidelijk hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen en hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen.

Heeft u vragen over uw privacy? Mail naar: privacy@flevoziekenhuis.nl en wij nemen contact met u op.