Centrum Bijzondere Tandheelkunde

De afdeling Bijzondere Tandheelkunde van het Flevoziekenhuis houdt zich bezig met de tandheelkundige zorg voor mensen met een ernstige aandoening. De 'gewone' tandarts kan u dan niet behandelen en kan besluiten om u door te verwijzen. Ook de huisarts of een medisch specialist kan u doorverwijzen. Het kan daarbij gaan om:

  • een aandoening op de aangezicht, mond, kaken of gebit;

  • een aandoening die niet direct te maken heeft met het gebit, maar die gewone tandheelkundige zorg onmogelijk maakt;

  • een aandoening met ernstige gevolgen voor het gebit.

Uw kind voorbereiden op het tandartsbezoek

Als uw kind het lastig vindt om een bezoek aan de tandarts te brengen, kan het helpen om uw kind goed voor te bereiden. Daarom hebben we een fotoboekje gemaakt. Hierin ziet u stap-voor-stap wat er gebeurt. De beschrijving start al bij de parkeerplaats van het Flevoziekenhuis. Tot binnenkort!

"Luister naar de patiënt, die vertelt je de diagnose"

Sinds 2003 werkt Robin van Vuren als tandarts-gnatholoog bij het Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT) in het Flevoziekenhuis. Zijn doel is om samen met de patiënt het probleem te ontrafelen en een passende oplossing te vinden.

 

Lees verder

Actueel