In het Flevoziekenhuis worden vrijwel alle specialismen aangeboden. Samenwerking met onder andere het AMC zorgt ervoor dat de geneeskunde en de behandelingen in het Flevoziekenhuis op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten worden uitgevoerd.        

Informatie voor zorgverleners & verwijzers

Algemene contactgegevens van de vakgroepen vindt u pdf hier (41 KB) . N.B. Deze contactgegevens zijn uitdrukkelijk alleen bedoeld voor zorgverleners en verwijzers.
Formulieren, transmurale protocollen en andere verwijzersinformatie is per (medische) afdeling te vinden onder het kopje ‘Huisartspagina’.
Het overzicht van de Flevoflitzen voor verwijzers vindt u op de pagina publicaties.

Specialismen en afdelingen A t/m Z

Hieronder vindt u een overzicht van alle poliklinieken, afdelingen, speciale spreekuren en bijzondere expertises.
Weet u zelf al op welke polikliniek u moet zijn? Deze staan afgebeeld in vette letters.

A

Abortus
Anesthesie

Apotheek (medicatie tijdens ziekenhuisbezoek)
Apotheek De Brug (medicatie na ziekenhuisbezoek)
Artrosespreekuur

N

Nefrologie (nierziekten)
Neurologie
Niersteenzorgstraat

 B

Bariatrie
Bloedprikken
(Lab. bloedafname)
Bloedziekten (Hematologie)
Borstkankerzorg

 O

Obesitas chirurgie
Oncologie
Oncologisch centrum
Ongewenst zwanger
Oogheelkunde
Oorsuizen
Orthoservice spreekuur
Orthopedie
Osteoporosepoli (botontkalking)
Ouderengeneeskunde

 C

Cardiologie
Carpaal tunnelsyndroom
Cataract (staar)
Centrum Bijzondere Tandheelkunde
Centrum voor Bewegen
Chirurgie
Coloncare polikliniek
CVA Nazorg

 P Palliatieve zorg
Parkinson
Pathologie
Plastische chirurgie
Pijnbestrijding
Pre operatieve screening
Psoriasis
Psychiatrie
 D

Darmkankerzorg
Dermatologie
Diabetescentrum Almere
Dialysecentrum
Diëtetiek
Donkere huid

Q  
E Eczeem R Radiologie
Radiotherapie
Reumatologie
Revalidatie
Revalidatie Almere
F Fertiliteit
Fysiotherapie
S Schouderpoli
Seksuologie
Slaapteam
Slikklachten
Spataderkliniek
Spoedeisende hulp
Spoedpost Almere
Stemspreekuur
Stomapoli
G Geestelijke verzorging
Gipskamer
Gynaecologie
T TIA-service
Transferbureau (i.o.)
Traumapoli
H Hartbewaking
Hartfalenpoli
Hematologie
Hepatitis behandelcentrum Almere
Hiv behandelcentrum
Huidkanker
Huid-en oedeemtherapie
U Urologie
I IBD-poli
ICD-centrum
Infectiepreventie
Intensive care
Interne geneeskunde
V Verloskunde
Voetpoli (Orthopedie)
Vrouwenspreekuur (Cardiologie)
J   W Wond expertise centrum
K Keel-, neus- en oorheelkunde
Kinderkliniek, De
Kinderdagbehandeling
Kinder- en neonatologie afdeling
Klinische genetica
X  
L Laboratoria (informatie voor verwijzers)
Longziekten
Y  
M Maag-, darm- en leverziekten
Maatschappelijk werk
Mammapoli
Maculapoli
Menopauze poli
Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie (was Kaakchirurgie)
Z Ziekenhuisapotheek (medicatie tijdens ziekenhuisbezoek)