In de navigatie links kunt u het onderwerp naar keuze verder bekijken.

Het ontstaan van het Flevoziekenhuis

In 1976 bestonden al de eerste plannen om het Amsterdamse Burgerziekenhuis naar Almere te verhuizen. Het honderdjarige Burgerziekenhuis dreigde te worden opgeheven wegens een overschot aan bedden in de hoofdstad. In Almere stond de gezondheidszorg nog in de kinderschoenen. De oplossing lag voor de hand: “Op weg naar een gezond Flevoland”.

In 1981 startte het Burgerziekenhuis een polikliniek in het Almeerse winkelcentrum Polyzathe. Er waren diverse specialismen vertegenwoordigd. Twee vaste units met Kindergeneeskunde en Oogheelkunde en drie wisselpoli’s voor onder meer Dermatologie, Gynaecologie en Interne geneeskunde. Het was de bedoeling dat deze polikliniek de zes jaar tot het nieuwe ziekenhuis gereed was, zou overbruggen. Het werden er uiteindelijk tien.

In 1991 opende het Flevoziekenhuis haar deuren. Een ziekenhuis letterlijk in het hart van de stad Almere. Uit de vormgeving van het gebouw blijkt het open karakter van het ziekenhuis; er wordt ruimte geboden aan verschillende samenwerkingspartners in de zorgketen, zoals het AMC, Zorggroep Almere, GGz Centraal en Merem.


Flevoziekenhuis in 1991

In 2006 startte de uitbreidingsnieuwbouw van het Flevoziekenhuis. Uitbreiding was hard nodig, vanwege de enorme groei van Almere na 1991. Na een intensieve bouwperiode van vier jaar, waarin het ziekenhuis geen dag gesloten is geweest, vond op 1 juni 2010 de officiële opening van het vernieuwde  Flevoziekenhuis plaats. Het Flevoziekenhuis verdriedubbelde in oppervlakte naar ruim 60 duizend vierkante meter. Het nieuwe gebouw heeft vele ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Groei, nieuwe voorzieningen en een kwaliteitsverbetering van de zorg.

Bekijk hier de website 25 jaar Flevoziekenhuis: reis mee door de tijd!

Het logo van het Flevoziekenhuis

Wanneer u voor het eerst het Flevoziekenhuis binnenkomt, ziet u direct ons opvallende logo. Het logo vormt de basis van onze huisstijl. Het bestaat uit vier kleuren en 3 elementen: een takje, hand en bollen.

flevoziekenhuis logo

De bollen staan voor samenwerking: alle afdelingen binnen het ziekenhuis werken intensief samen. Zorgafdelingen, ondersteunende en stafafdelingen. Samenwerking op alle fronten is de basis voor de best mogelijke medische zorg voor onze patiënten.

Kwalitatief goede zorg kunnen we niet alleen realiseren. Daarom zit er ook een hand in het logo. Deze hand staat voor de intensieve samenwerking met onze zorgpartners, zodat u haast onmerkbaar naar een andere zorginstelling wordt doorverwezen, als dat nodig is.

Het takje verwijst naar Planetree. Planetree is de naam van het internationale concept voor mensgerichte zorg. Het woord planetree verwijst naar de plataan op het Griekse eiland Kos, waaronder Hippocrates, de grondlegger van de moderne geneeskunst, eeuwen geleden zijn studenten lesgaf. Planetree staat voor zorg waarbij u als mens centraal staat. Dat ziet en merkt u in het hele ziekenhuis: de best mogelijke zorg, een gastvrije omgeving, persoonlijke aandacht en goede informatie.

Het Flevoziekenhuis behaalde in 2010 - als eerste en tot nu toe enige Europese ziekenhuis - het Planetree-label. In 2013 behaalden we de heraccreditatie. In 2017 is besloten om niet opnieuw op te gaan voor heraccreditatie. De principes van Planetree hebben een belangrijke rol gespeeld in het veranderen van de cultuur binnen het Flevoziekenhuis en zullen dat blijven doen. Deze principes zijn geïntegreerd in ons dagelijks werk, denk daarbij aan ruime bezoektijden, betere voeding, handmassages en andere complementaire zorg. Mensgerichte zorg en een helende omgeving staan ook expliciet in ons meerjarenbeleid 2015-2019.
Afdelingen nieuw